Bigdata, bruk, misbruk og konsekvens

Bigdata, bruk, misbruk og konsekvens

Æraen hvor bigdata er en viktig del av de trendanalysene vi markedførere må evne å implementere i strategiutvikling og senere markeds og aktivitets planer, for egen virksomhet såvel som for oppdragsgivere og klienter. Utfordringene nå er ikke tilgang på informasjon,...
Innholdsmarkedsføring

Innholdsmarkedsføring

Innholdsmarkedsføring er et til dels forvirrende begrep som dekker flere og absolutt ulike markedsstrategier. I første rekker har vi journalister som i flere år hadde enerett på distribusjon av nyheter og således innhold. De anser, sammen med sine respektive mediehus,...
De to kundene

De to kundene

Det finnes til syvende og sist, to typer kunder. De som vil ha produktet ditt og de som ikke vil ha det. Det er en forenkling av de fundamentale prosessene som ligger til grunn for all markedsføring og alt salg. Vi kan snakke om click to action, content marketing,...
ROI på markedsaktiviteter

ROI på markedsaktiviteter

Det er en utbredt misforståelse mellom selgere av ulike marketing løsninger og markedsføringsmodeller at ROI er vanskelig å måle. Det er det ikke. Men man må selvsagt vite hva man gjør og hvordan det gjøres. For de som er ukjent med begrepene så er ROI, return on...