Markedsføring for aktører innen betting

Vi leverer produkter og tjenester som er spesielt tilpasset behovene til aktører innen betting-bransjen BOOK ET MØTEFå tilgang til rapporten

Vi har lang erfaring med rekrutteringskampanjer for flere ulike bettingselskaper. Vi er også en meget trygg partner for å dyrke kunderelasjonene og sørge for at alle parter opplever relasjonen som god over hele relasjonens livssyklus.

Motta rapporten for Betting-sektoren

Denne undersøkelsen tar for seg hvordan online gambling er en global «business» og hvordan den sakte men sikkert reguleres inn i gjeldende lovverk, land for land. Den tar for seg hvilke aspekter ved industrien som ofte må tilpasses, slik at produktet/tjenesten kan legaliseres og komme inn som vanlig tjeneste/produkt på lik linje med andre bransjer.

Få tilgang