Markedsføring for bistandsorganisasjoner

Vi leverer produkter og tjenester som er spesielt tilpasset behovene til organisasjoner som bedriver bistand. BOOK ET MØTEFå tilgang til rapporten

Vi har lang erfaring med rekrutteringskampanjer for flere ulike bistandsorganisasjoner. Vi er også en meget trygg partner for å dyrke kunderelasjonene og sørge for at alle parter opplever relasjonen som god over hele relasjonens livssyklus.

Motta rapporten for Bistands-sektoren

Direkte markedsføring, e-post, web og events/messer har utmerket seg som mye brukte markedsføringskanaler over flere år. Sosiale medier har blitt en mer populær markedsføringskanal, og i tillegg er venneverving en markedsføringskanal som mange planlegger å ta i bruk i fremtiden. I år som i fjor utmerker innsamling via direkte markedsføring og sosiale medier seg som mye brukte innsamlingskanaler.

SMS, web, annonser, e-post og telemarketing er også innsamlingskanaler som benyttes mye av organisasjonene. Direkte markedsføring, face-to-face, sosiale medier og SMS anses også i år som de mest inntektsgivende kanalene. Mange av organisasjonene har tatt i bruk nye kanaler det siste året, og flere planlegger å ta i bruk enda flere i fremtiden.

Få tilgang