Retail

Vi leverer produkter og tjenester som er spesielt tilpasset behovene til aktører innen Retail-bransjen BOOK ET MØTEFå tilgang til rapporten

Vår retailgruppe tilbyr tjenester til bedrifter fra starten til slutten av verdikjeden: Fra nettverk og omgivelser, via politikere til sluttproduktet kundene kjøper.

Motta rapporten for Retail-sektoren

Denne rapporten tar for seg årlige kjente salgs datoer i retailbransjen og hvordan ulike kampanjer skaper ulike former for forventninger og «buzz» blant forbrukerne. Rapporten tar spesielt for seg black friday og funn relatert til denne spesifikke datoen.

Motta rapporten