Markedsføring for leverandører av Strøm og Energi

Vi leverer produkter og tjenester som er spesielt tilpasset behovene til aktører innen strøm og energi. BOOK ET MØTEFå tilgang til rapporten

Vi har et aktivt fagmiljø som legger vekt på å finne praktiske og faglige løsninger på bransjespesifikke problemstillinger. Vi er markedsleder i innlandet innen markedsføring og kampanjer for kraftbransjen. Vi har kompetansen din virksomhet trenger for å lykkes.

Motta rapporten for Strøm- og Energi-aktører

Denne rapporten tar for seg hvordan det forventes at strømmarkedet utvikler seg med hensyn på distribusjon, prising og utvikling av nye tjenester. I denne forbindelsen utvikle rapportskriveren modellen DSP (disributed system plattform) rapporten tar også for seg forventet utvikling med hensyn på større etterspørsel på grønn energi og da hvordan det også kan påvirke de ulike prismodellene.

Få tilgang