Markedsføring for telecom-bransjen

Vi leverer produkter og tjenester som er spesielt tilpasset behovene til aktører innen telecom-bransjen BOOK ET MØTEFå tilgang til rapporten

Våre bransjeeksperter innen Telecom har lang erfaring og har vært med på de store endringene i bransjen de siste årene. Vi tilbyr et komplett tjenestetilbud fra strategi til iverksettelse.

Motta rapporten for Telecom-sektoren

Rapporten ser hvordan telecom bransjen fortsetter og konkurrere om kundelojalitet og hvilke nøkkelegenskaper operatørene må inneha for å differensiere seg mot abonnentene i de ulike kanalene de interakterer i. Rapporten tar også for seg ulike digitale løsninger den anser som nødvendig for å kunne gjennomføre den nødvendige oppfølgingen og påfølgende interaksjonen.

Få tilgang