Markedsføring for aktører innen Trening og Fitness

Vi leverer produkter og tjenester som er spesielt tilpasset behovene til aktørene innen trening- og fitness-bransjen BOOK ET MØTEFå tilgang til rapporten

Vi har lang erfaring med rekrutteringskampanjer for flere ulike treningssentre. Vi er også en meget trygg partner for å dyrke kunderelasjonene og sørge for at alle parter opplever relasjonen som god over hele relasjonens livssyklus.

Motta rapporten for Helse og Fitness sektoren

Denne rapporten analyserer mulighetene og utfordringene de ulike gymmene og treningsstudioene møter når de forsøker å øke eksponeringen og rekrutteringen sin, inn mot nye markeder. Noe av resultatene fra undersøkelsen tyder på at de mest brukte kriteriene for å identifisere hvilket gym brukere ønsket å knytte seg til var lokasjon og spesielle tilbud. Andre aspekt i undersøkelsen var å kartlegge behovet for en tydelig og sterk tilstedeværelse på nett. Til slutt tar undersøkelsen for seg hvordan små og uavhengige aktører, slik som PT, kostholds rådgivere og mindre private gym. Påvirker konkurransesituasjonen i hele sektoren. 

Få tilgang