Bigdata, bruk, misbruk og konsekvens

Bigdata, bruk, misbruk og konsekvens

Æraen hvor bigdata er en viktig del av de trendanalysene vi markedførere må evne å implementere i strategiutvikling og senere markeds og aktivitets planer, for egen virksomhet såvel som for oppdragsgivere og klienter. Utfordringene nå er ikke tilgang på informasjon,...