Det finnes til syvende og sist, to typer kunder. De som vil ha produktet ditt og de som ikke vil ha det. Det er en forenkling av de fundamentale prosessene som ligger til grunn for all markedsføring og alt salg. Vi kan snakke om click to action, content marketing, digital markedsføring, word of mouth. the marketing mix, farming salg eller hunting salg. Alt koker ned til og er strategier utarbeidet av de helt fundamentale problemstillingene. Hvem vil ha produktet ditt. Og de som ikke vil ha det, hva vil da de ha?

Når vi vet hvem som vil ha produktet. Da kan vi begynne å stille spørsmålene; hvordan skal det se ut, hva skal det koste, hvor skal man få tak i det, hvordan skal det lages, hvordan skal det gjøres osv. Her kan vi enten spørre oss selv, eller så kan vi spørre kunden. Jeg tror på å spørre kunden. Vi kan ha gode ideer, vi må jo ha noe å spørre om? Men det er de som skal betale for varen, som avgjør hvordan den skal være. Om vi ikke lytter, vil noen av våre konkurrenter gjøre det, da leverer de plutselig litt bedre enn oss og vinner anbudene eller salgene på nærmaten.

Når kundene har fortalt oss hva de vil ha. Må vi tilrettelegge produktet å tilpasse det til etterspørselen. Deretter må vi optimalisere prosessene rundt produksjon, salg osv. I tillegg må vi ta den kunnskapen vi har om kundene; hvem de er, hvor de bor, hva de liker, hva de ikke liker, hva som får de til å kjøpe og slikt. Å mate det inn i en markedsplan. På hvilke arenaer vi møter, hva slags budskap de må ha, hvor de handler, hvilke mennesker de lytter til. Skal vi bruke noe av overskuddet til å støtte barnehjem i Gambia, liker de Morten Gamst Pedersen i Rosenborg, er de på Facebook, vil de like sånne som oss på Facebook. Selger det bedre på LinkedIn, hører de på radio, vil de være eksklusive eller vil da ha det naboen har.

Når alt dette er gjort, da kan vi begynne. Da selger vi produkter, til kunder som vil ha det fra oss og vi forteller de om produktene våre, der de forventer å finne informasjon om oss. Og vi sørger for at det er de menneskene de liker som presenterer produktene våre til de.