De lukkede nettverkene blir mindre viktige, for i det offentlige rom kjenner alle hverandre.

Markedsføring, den nye vinen. Hvilke muligheter er det som faktisk åpner seg med de teknologiske løsningene som i dag vokser frem som vakre multer på ei vidde i Finnmark i august.

Det er lett å tenke på markedsføring som det bedrifter gjør for at kunder skal handle mer. Med det mener jeg “den siste kommunikasjonen” mellom selger og kunde, før transaksjonen gjennomføres. Annonsen på nett med det fantastiske tilbudet, eller reklamefilmen som viser at nå starter årets januarsalg, eller konkurransen på Facebook som leder kunden til en landingsside hvor vi bedrifter får presentere vår fortreffelighet.

Markedsføring er ikke det. Ikke nå lengre ihvertfall. Markedsføring er den kommunikasjonen, informasjonsflyten, som til enhver tid bølger frem og tilbake mellom bedriften og alle dens interessegrupper. Dvs. gamle kunder og nye kunder, gamle leverandører og nye leverandører, fremtidige investorer, presse, naboer. I prinsipp alle som kan ha en interesse av deg, din bedrift eller ditt produkt.

I praksis betyr det alt fra hva bedriftens ansatte skriver på sine sosiale profiler, via hvilke emosjonelle tilleggsverdier produktene dine har eks; Norsk tipping som prøver å få deg til å synes det er ok å bruke penger på tipping, så lenge lokale lag får penger samtidig. Til tilbudene man legger i postkasser, den grafiske profilen på hjemmesiden, til hvordan man har levert til tidligere kunder og styrt tidligere prosjekter.

En hvilken som helst bedrift i dag, kan for 25 000 nå stort sett hele Norges befolkning med tilbudene sine. For 5-10 år siden, ville det kostet 1 million. For meg betyr de tallene, at vi har kommet til en situasjon, hvor produktet, kvaliteten og opplevelsen av transaksjonene er det som betyr noe.

Det gjelder ikke bare i privatmarkedet. Bedrifter kan ved å samordne budskapet, verdiene sine. Og ved å bruke de meste hensiktsmessige verktøyene for å nå kundene sine. Også konkurrere på de større prosjektene, både private og offentlige anbud. Med det mener jeg at er produktet ditt bra, referansene dine er gode, verdiene dine er bra, kollegaene dine kan å oppføre seg, den grafiske profileringen innbyr til soliditet og trygghet. Da vil også de små bedriftene være med å konkurrere med de store.

De lukkede nettverkene blir mindre viktige, for i det offentlige rom kjenner alle hverandre.