Det er en utbredt misforståelse mellom selgere av ulike marketing løsninger og markedsføringsmodeller at ROI er vanskelig å måle. Det er det ikke. Men man må selvsagt vite hva man gjør og hvordan det gjøres.
For de som er ukjent med begrepene så er ROI, return on invest. Og det er det første viktige poenget. Markedsføring er en investering. Det er en investering i inntjening. Investerer virksomheten 1000 kroner i markedsaktiviteter, skal den forvente å ha inntjening på mellom 5 og 10 000 kroner som en direkte konsekvens av de gjennomførte aktivitetene. Likeså investerer virksomheten 100 000 kroner bør virksomheten forvente å ha en inntjening som en direkte konsekvens av den investeringen på mellom 500.000 kroner og 1 million kroner.

«Det er således ikke vanskelig å måle, da forventningene er relativt nøyaktig. Det må dog tas hensyn til avvik i tid og ulike kampanjer og målsetninger.»

For virksomheten handler det stort sett om å sette opp gode modeller og matriser som forteller hva en kunde er verdt på kort sikt og på lang sikt. Hvor lang levetid bedriften kan forvente på en kunde. Anslå hvilket mersalgs potensiale som en kunde kan forstå osv. Når de ulike variablene er kartlagt, er det lett å finne frem til hvor mye bedriften kan investere i et nytt kundeforhold, for å deretter se hvor store utvalg som må klargjøres for å gjøre eksterne investeringer lønnsomme.