Få tilgang til strøm/energi-rapporten

Skaff deg en edge over konkurrentene dine. Last ned rapporten i dag!

Dette får du i rapporten

Denne rapporten tar for seg hvordan det forventes at strømmarkedet utvikler seg med hensyn på distribusjon, prising og utvikling av nye tjenester. I denne forbindelsen utvikle rapportskriveren modellen DSP (disributed system plattform) rapporten tar også for seg forventet utvikling med hensyn på større etterspørsel på grønn energi og da hvordan det også kan påvirke de ulike prismodellene.